Istraživanja flote, provere lokacije pomažu u održavanju guma funkcionalnim

Važnost guma za uspešan rad vozila u rudnicima, kamenolomima, gradilištima i lukama ne sme biti nenaglašena. Sledeće najbolje prakse će vam pomoći da postignete optimalne performance i vek gume, a koristi će uticati direktno na krajnji rezultat:

  • Pregledi flote. Proverite vase gume pre svake smene - ne samo po pitanju naduvenosti, već i dubine šare, i usecanja i zareza koji mogu potencijalno prerasti u veće pukotine. Takođe, proverite neuparenost guma. Pregledi flote vam mogu pomoći da identifikujete i popravite ove stavke koje se često previde pre nego što se pretvore u skupe probleme.
  • Provere radilišta. Proučite vase radilište, i puteve koji vode do i od njega. Da li postoji kamenje i drugi ostaci na putanji vase opreme? Upravljanje vodom je takođe važno. Da li je vase radilište dizajnirano tako da se voda lako isušuje iz njega? Da li postoji stajaća voda u obliku mutnih bara na vašem radilištu? Da li postoji voda na prilaznim ili izlaznim putevima? Teško je znati šta može da ošteti gume, tiho vrebajući ispod površine bare. Eliminišite ovaj tizik održavanjem suvih površina.

Pobrinite se da vi i vaš tim sarađujete sa vašim Goodyear predstavnikom OTR prodaje radi optimizacije vraćanja vašeg ulaganja u gume.