Brošure OTR guma/Prodajne tabele

Goodyear menja osnovna pravila za performanse guma. Saznajte više ovde!
Brošure

Goodyear brošura za lučku & industrijskumanipulaciju
LUČKA & INDUSTRIJSKA MANIPULACIJA
Prodajne tabele

Goodyear AS-3A brošura- Jedinstvena radijalna guma za sve sezone, za primene u zahtevnoj gradnji izvan trasiranih puteva
AS-3A

Goodyear GP-4D - Goodyear višenamenska radijalna guma za korišćenje izvan trasiranih puteva
GP-4D

Goodyear brošura za protektirane OTR gume- Pomoć u produžavanju životnog veka vaših guma
Protektirane gume

Goodyear radijalne gume za krute dampere
Kruti damperi

Goodyear RL-3S RL-4S RL-5S - Goodyear glatke radijalne gume za utovarivače sa točkovima
RL-3S, RL-4S, RL-5S

Goodyear RL-4K/5K i RL-4K/5K Poluguseničar - Goodyear radijalne gume za ekstremne radove
RL-4K, RL-5K & RL-5K Poluguseničar

Goodyear RM-4B+ brošura- Goodyear najnovija guma za vuču, za rad u ektremnim uslovima
RM-4B+

Goodyear RT-3B - Goodyear radijalna guma za utovarivače sa tpčkovima i grejdere
RT-3B

Goodyear RT-4D RT-5D - Goodyear radijalna guma za vuču, za ekstremne radove
RT-4D, RT-5D

Goodyear gume za skrejper koje se koriste izvan trasiranih puteva, sa primenom u građevini, rudarstvu i iskopavanju zemlje
Skreperi

Goodyear guma koja se koristi izvan trasiranih puteva, sa primenom u građevini i kamenolomima
Mala konstrukcija

DUNLOP® SP-T9 - Građevinska guma radijalne konstrukcije za mešovitu upotrebu na i izvan trasiranih puteva
SP-T9

Goodyear TL-3A+ - Goodyear višenamenska radijalna guma za vuču
TL-3A+