Pozicioniranje kamiona tegljača donosi velike dividende

Uvek treba obratiti pažnju na gume na vašim kamionima - i to s pravom. Ali, da li obraćate pažnju na to kako su vaši kamioni tegljači postavljeni?

Kada oslanjate kamion na gomilu stena, pažljivo motrite na pozicioniranje njegove zadnje osovine naspram prednje ivice gomile, i pobrinite se da je očišćena od ostataka. Ugao i rastojanje su od ključnog značaja. Održavajte prednju ivicu čistom, što će pomoći u sprečavanju sečenja gume, oštećenja od udarca i druge probleme.

Površina tla mora biti ravna, takođe. Kada se sveže utovaren kamion povuče, odmah očistite područje kako biste uklonili stene koje mogu da padnu na tlo tokom procesa utovara. Kada ste svesni položaja vaših kamiona - i njihove okoline - to pomaže da ih održavate u voznom stanju.