Kako da izaberete pravu OTR gumu za vaš posao

Kamioni na lokacijama gradilišta i rudnika često prelaze preko zahtevnih površina dok nose teške terete. Gume na ovim vozilima mogu biti izložene ogromnim silama. Zato je kritično da izaberete prave gume za ove mašine koje donose dobit.

Postoje brojni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom izbora guma za kamione tegljače, a procena otiska vaseg radilišta je u vrhu liste. Pre izbora određen gume, morate imati temeljno razumevanje za aktivnosti vašeg vozila na radilištu.

Na lokaciji rudnika, ovo se može postići montiranjem jedinice za praćenje lokacije na kamion i puštanjem vozila da se kreće tokom određenog vremenskog perioda. Ovo će vam pomoći da razvijete "mapu radilišta". Istovremeno, morate pratiti razdaljinu koju kamion pređe, njegovu brzinu i teret koji nosi.

Zatim uzmite prosečno opterećenje i pomnožite zaj broj sa prosečnom brzinom vozila. Ovo će vam dati brzinu u tonskim miljama na sat (TM/h) ili tonskim kilometrima na sat (TK/h) vašeg radilišta.

Svaka OTR guma, bez obzira na primenu, takođe ima određenu brzinu TM/h ili TK/h koja predstavlja maksimalno preporučeno opterećenje koje guma može da podnese pri određenoj brzini. U svakom slučaju, želite da izaberete gumu čija je TM/h ili TK/h veća od brzine TM/h ili TK/h radilišta. Ovo će osigurati da ste izabrali pravu gumu za radilište.