Upravljanje lokacijom: uticaj profilisanja puteva i krivina

Upravljanje radilištem je suštinsko za optimalne performanse guma. Ovo je naročito tačno kada se govori o ravnanju puteva I krivinama. Evo nekih stvari koje treba potražiti:

  • Ravnanje puteva. Obratite pažnju na to kako se putevi do ili od vašeg radilišta naginju nagore ili nadole. Putevi koji su izgrađeni preoštro uz uzlaznu putanju mogu dovesti do toga da se težište kamiona prebaci nazad, dodatno naprežuči zadnje gume. Putevi sa nagibom naniže koji su previse strmi mogu prebaciti težište kamiona napred, stavljajući veći pritisak na prednje gume vozila. Nagibi puteva nikada ne smeju prekoračiti 8%.
  • Krivine na putevima. Izbegavajte tesne okretnice na putevima koji vode do ili od vašeg radilišta. Idealno, krivine treba da budu što sire i što većeg raspona kako bi se izbeglo stavljanje nepotrebnog pritiska na spoljne gume. Putevi takođe treba da imaju super-podignut profil, sličan onome koji vidite na trkačkim stazama. Ovo će dati vašim kamionima vise "prostora za manevar", što zauzvrat može produžiti životni vek guma.

Dobro poravnati putevi i krivine mogu doprineti optimalnim performansama guma i rada vozila.