Izvucite najviše iz svojeg ulaganja

Jul/Avgust 2016


Erik Matson u Goodyear kompaniji objašnjava zašto brzina TK/h I dizajn gazećeg sloja igraju ključne uloge u performansama gume. Dodatno, kako održavanje može da pomogne u optimizaciji vašeg ulaganja

Teški kamioni tegljači putuju preko ekstremno zahtevnih površina dok nose ogromne tovare. Kao rezultat toga, gume na ovim vozilima su izložene ogromnim silama. Zato je kritično za menadžere flote i održavanja da izaberu prave gume za ove mašine koje donose dobit.

Postoje brojni faktori koje treba uzeti u obzir kada birate gume za vaš kamion tegljač. Procena otiska na lokaciji vašeg rudnika je u vrhu liste; pre nego što izaberete određenu gumu, morate imati temeljno razumevanje aktivnosti vašeg tegljača na lokaciji.

Ovo se može postići montiranjem jedinice za praćenje lokacije na kamion, i puštajući vozilo da se kreće tokom određenog vremenskog perioda (Goodyear preporučuje 24 do 48 sati). Ovo će vam pomoći da razvijete mapu radilišta.

Istovremeno, morate pratiti razdaljinu koju kamion pređe, njegovu brzinu i Tovar koji nosi. Mnogi kamioni su već opremljeni uređajima koji beleže podatke o brzini i opterećenju.

Zatim morate uzeti prosečno opterećenje i pomnožiti taj broj sa prosečnom brzinom. To će vam dati brzinu u tonskim kilometrima na sat vašeg radilišta.

Svaki kamion u rudniku, bez obzira na primenu, takođe ima određenu TK/h brzinu, koja diktira koliko guma može da podnese pri određenoj brzini, i zatim se upoređuje sa brzinom TK/h radilišta.

U svakom slučaju, želećete da izaberete gumu čija je brzina TK/h veća od brzine TK/h radilišta. Ovo će osigurati da ste izabrali pravu gumu za radilište.

Dizajn gazećeg sloja

Obratite naročitu pažnju na dizajn gazećeg sloja gume.

Možda će vam biti predstavljeno nekoliko opcija dizajna gazećeg sloja koje, na površini, izgledaju podjednako sposobne. Međutim, ono što je ispod vase gume - uslov tla - često diktira koji dizajn gazećeg sloja ćete na kraju koristiti.

Da li su vaši uslovi tla relativno glatki? Ukoliko je tako, plića dubina šare može biti vise odgovarajuća. Da li su uslovi tla ekstremni ili kameniti? U tom slučaju, možda želite da oristite gumu koja ima veću dubinu šare, radi pojačane vuče i zaštite od sečenja.

Ukoliko ste u nedoumici, konsultujte predstavnika proizvođača gume, koji vam može pomoći da procenite uslove tla vašeg radilišta i da stručnu preporuku proizvoda.

Dok procenjujete uslove tla, takođe potražite ostale potencijalno problematične oblasti, uključujući puteve koji vode do i od radilišta. Da li su ove oblasti bez kamenja i drugih ostataka koji se mogu useći u gume? Kako su obrađeni?

Postoje li stvari koje se mogu uraditi, poput polaganja šljunka, radi unapređenja prianjanja gume? Kroz koliko krivina vaši kamioni moraju da prođu? Koliko strmi su usponi i padovi površine? Goodyear preporučuje održavanje ravnoće do osam stepeni ili manje, svejedeno da li naviše ili naniže.

Održavajte (i budite na dobitku)

Konačno, koristi dobijene putem pažljivog izbora guma se mogu poništiti njihovim lošim održavanjem. Zato što su gume kritične stavke - i zato što predstavljaju značajnu investiciju - isplati se uraditi sve što je u vašoj moći da optimizujete njihove performance i dugovečnost.

Održavanje pravilnih nivoa naduvenosti je najefikasnija pojedinačna stavka koju možete uraditi da biste postigli optimalne performance i vek gume. Dosledno, pravilno naduvavanje pozitivno utiče na habanje gume i vek karkase, a takođe pomaže u smanjenju količine goriva koju vaši kamioni troše.

Provere naduvanosti treba da budu deo svake provere pred smenu. Ukoliko to nije izvodljivo, proverite pritisak u vašim gumama najmanje jednom dnevno.

Pazite se prekomernog i premalog naduvavanja Prekomerno naduvavanje može dovesti do neravnomernog habanja i učiniti gume podložnim pucanju pri kotrljanju preko grubog terena. Premala naduvanost uzrokuje veće savijanje guma.

I pobinite se da ne preopteretite vaše gume. Premala naduvenost i preopterećenje mogu oštetiti gume.

Gume su dizajnirane da održavaju kamione tegljače u pokretu. Uverite se da vi i vaš tim koristite prave gume, i obazrivo ih održavajte, tako da vaši kamioni ostanu u pogonu.

Veteran OTR guma Erik Matson je globalni menadžer za terenski inženjering za poslove u vezi sa gumama kompanije Goodyear Tire & Rubber.